”Vi bygger många villor, men
även många större projekt”

KNUT EDSTRANDS BYGGNADS AB
Storgatan 46, 273 98 Smedstorp
Tel: 0414-515 50
Fax: 0414-512 86
E-post: kebab@edstrands.se